Achterste glasvochtloslating
Een achterste glasvochtloslating is heel frequent, vandaar dat we hierover graag wat meer uitleg geven:

In het oog is de ruimte tussen de lens en het netvlies gevuld met glasvocht. De samenstelling van het glasvocht verandert geleidelijk, waardoor het op een gegeven moment los kan komen van het netvlies. Dit wordt een achterste glasvochtloslating genoemd.

Bij deze achterste glasvochtloslating, kunnen de eiwitten in het glasvocht soms troebelingen veroorzaken. Deze kunnen worden waargenomen als zwevende vlekjes, vooral tegen een lichte achtergrond. Ze worden floaters (zwevende vlokken) genoemd. Er kan zelfs een vrij grote zwevende vlek of een waas ontstaan, vooral wanneer de troebelingen zich voor 'de gele vlek' bevinden. Omdat de troebelingen zweven en zich daardoor verplaatsen in de glasvochtruimte, zal het zicht wisselend zijn.

achterste glasvochtloslating
Typisch zicht bij achterste glasvochtloslating

Een achterste glasvochtloslating is een normaal proces, maar heel zeldzaam kan hierbij een scheurtje in het netvlies ontstaan. Veelal merkt u hierbij lichtflitsen op, naast de vlokken. Door zo'n scheurtje kan vocht onder het netvlies komen, waardoor het netvlies los komt te liggen. Dit noemen we een netvliesloslating. Bij een netvliesloslating ziet u een zwart gordijn dat langzaam opschuift en niet weg gaat. Bij een netvliesloslating is een operatie noodzakelijk, omdat anders het gezichtsvermogen uiteindelijk verloren gaat.
Indien u plotseling meer zwevende vlekjes, een grotere vlek of waas ziet, lichtflitsen waarneemt of last krijgt van een opschuivend zwart gordijn voor het oog, dient u zo snel mogelijk langs te komen.

Meer informatie over een achterste glasvochtloslating vindt u op deze website: klik hier