Wat meebrengen bij uw bezoek?
  • Uw huidige bril(len)
  • De doosjes van uw contactlenzen en de vloeistof
  • Een lijstje van de oogdruppels en/of andere algemene medicaties die u inneemt
  • Uw elektronische identiteitskaart (slechts 1 maal nodig zodat er een elektronisch dossier van u kan worden opgemaakt)
  • Kom met een chauffeur of met het openbaar vervoer wanneer u komt voor een onderzoek in het kader van diabetes. U krijgt immers oogdruppels die uw zicht enkele uren wazig maken.